ONLINE

Umiem Motywować!

Praktyczny Trening Motywacji do Nauki i Rozwoju

Skontaktuj się ze mną
Zapisz się na szkolenie

O szkoleniu

Jak świat stary zastanawiano się nad zawiłościami motywacji człowieka. Powstało mnóstwo teorii, wiele z nim ma bardzo ciekawe przełożenie na Twoje lekcje. Znasz je?


Moim celem szkolenia jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy

i umiejętności w stosowaniu narzędzi oraz metod aktywizujących

i motywujących uczniów, które rozwiną ich zdolności

i pozwolą rozpoznać ich potencjał twórczy. Ale nie metod samych w sobie - metod opartych o konkretne teorie i konkretne badania.

Kim jestem?

W programie: znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czemu uczniowie mają niską motywację do nauki: jak dochodzić do źródła przyczyn, określanie rodzajów tych źródeł.


- Czy jest motywacja: jak się kształtuje jej dynamika, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.


- Jak zmienić motywację ucznia z wewnętrznej na zewnętrzną?


- Jakie narzędzia wpływają na motywację – na jej pojawienie się i utrzymanie, m.in. dialog motywujący, konstruowanie wizualizacji, list do siebie, praca ze zniekształceniami poznawczymi.


- Budowanie poczucia własnej wartości jako istotny czynnik motywacji do nauki.


- Inne czynniki wpływające na chęć do uczenia się.


- Konstruowanie planu pracy z uczniem, któremu nie chce się uczyć.

W programie: poznasz SZKOLNY KATALOG METOD MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI :) :) :)

Plan szkolenia:

⏰10.00-11.30⏰ odpowiemy na pytania:


✔️ O co chodzi z tą motywacją? Jak się ją definiuje i co mówi o niej psychologia? Czy to jest praktyczne?


✔️ Czym się różni motywacja wewnętrzna od zewnętrznej? Która jest potrzebna do nauki?


✔️ Jak przełożyć piramidę potrzeb Maslowa na praktykę nauczycielską?


✔️ Jak w praktyce zrozumieć Carol Dweck i jej teorię „fixed mindset” i „growth mindset”?


✔️ Co to jest "motywacja osiągnięć"? Jakimi metodami pracować z uczniami mającymi różne potrzeby związane z własnymi osiągnięciami?


⏰11.45-13.15⏰ przybliżymy sobie te kwestie:


✔️Nagroda vs kara: wreszcie dowiesz się, co z nimi robić. Porozmawiamy o naduzasadnieniu nagrody i odpowiemy na pytanie: czy naprawdę nigdy nie powinniśmy karać?


✔️Czym jest flow? Czy jest do osiągnięcia na lekcji?


✔️ Co to jest nauczanie z uczniem w centrum?


✔️ Jakimi 15 metodami wprowadzać takie podejście w celu motywowania ucznia?


⏰13.30-15.00⏰ popracujemy nad dorosłymi:


✔️Motywowanie dorosłego w tym nauczyciela: czym różni się od motywowania dzieci?


✔️ Jak przełożyć na praktykę lekcyjną sukces, wolę, wartość i przyjemność - główne założenia o których miał Knowles?


✔️ Jak to wprowadzać w nauczaniu dorosłych i motywowaniu nauczycieli w szkole?


✔️ Jak wypracować wizję siebie w przyszłości i na jej podstawie motywować siebie i innych do dalszych działań?

Co dostaniesz dodatkowo?

Dostęp do nagrania treningu

na 6 miesięcy

Materiały szkoleniowe

Prezentację pokazywaną

na szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa

Nazywam się Luiza Wójtowicz-Waga.


Jestem lektorką języka angielskiego i trenerką nauczycieli, mentorką metodyków i menadżerów szkół. Jestem moderatorem metody Design Thinking.Pomagam nauczycielom i ich uczniom rozwijać swoje umiejętności, także umiejętności miękkie. Pokazuję jak motywować, angażować do pracy, jak zachęcać, jak działać w zgodzie z mózgiem

i emocją.


Obalam wiele mitów w edukacji i nie będzie inaczej na tym spotkaniu :)

Masz pytanie? Pisz, dzwoń :)

+48 607 275 751

Kim jestem?

luizawojtowicz@wp.pl

Sprawy organizacyjne:

KIEDY: 25 stycznia 2019


O KTÓREJ: 10.15-15:15


ONLINE MATERIAŁY: w trakcie warsztatów oraz do pracy własnej


CERTYFIKAT: tradycyjną pocztą


DOSTĘP DO NAGRANIA WARSZTATU:

6 miesięcy

Zarejestruj się na szkolenie w cenie 249zł: